Hauptsaison Zwischensaison Nebensaison
15.6. - 15.09. 23.12. - 08.01. 09.01.-31.03.
  01.04. - 14.06. 01.11.-22.12.
  16.09. - 31.10.  
55,00 € ab 7 Tage 45,00 € ab 4 Tage 40 € ab 4 Tage